vaandel2019
De Ma-Run voor zaterdag 19 september 2020 is afgelast als gevolg van de corona maatregelenen.
Inschrijven is dan ook niet mogelijk.

Nieuws

Inschrijving voor de 34e MA Run op zaterdag 19 september 2020

De Ma-Run voor zaterdag 19 september 2020 is afgelast als gevolg van de corona maatregelenen.
Inschrijven is dan ook niet mogelijk.

sponsors

Volg ons!