vaandel2019
Onze samenwerkingen hebben hun vruchten afgeworpen:

Bikerpost Gespann BlericksKrantje


Robert Waldow is een vaste zijspanrijder die in BIKERPOST heeft gestaan. Motorwerk, sponsor en ook vaste zijspanrijder, heeft bijgedragen aan een artikel in het GESPANN. Onze vrijwilliger Ger (lid sponsorcommissie) heeft samen met Fietsplus Blerick een plekje in het Blericks Krantje weten te schrijven.

Nieuws

Inschrijving voor de 34e MA Run op zaterdag 19 september 2020

De Ma-Run voor zaterdag 19 september 2020 is afgelast als gevolg van de corona maatregelenen.
Inschrijven is dan ook niet mogelijk.

sponsors

Volg ons!