vaandel2019
Onze samenwerkingen hebben hun vruchten afgeworpen:

Bikerpost Gespann BlericksKrantje


Robert Waldow is een vaste zijspanrijder die in BIKERPOST heeft gestaan. Motorwerk, sponsor en ook vaste zijspanrijder, heeft bijgedragen aan een artikel in het GESPANN. Onze vrijwilliger Ger (lid sponsorcommissie) heeft samen met Fietsplus Blerick een plekje in het Blericks Krantje weten te schrijven.

Nieuws

Inschrijving voor de 34e MA Run op zaterdag 19 september 2020

Er is nog geen run aangemaakt voor 2020 en er kan dus ook nog niet worden ingeschreven.

sponsors

Volg ons!